Vårt nästa möte är måndagen den 5 november 2018 kl 18.30. Plats för mötet : Fryxellska skolan. Ta med dina bilder för månadens tävling: Höst.

-----------
Vår planerade utflykt till bilskroten i Båstnäs är flyttad till 27 oktober. Vi som tänker delta träffas för planering den 22 oktober kl 18.30 på Fryxellska

-----------
Om Värmlandsfoto 2019

På klubbledarträffen den 6 oktober i Karlstad enades vi om följande ändringar:

- Diplomen skrivs inte ut i pappersform. De distribueras digitalt till klubbarna.
- Det blir frivilligt för jury att skriva omdömen om diplombilderna. Obligatoriskt med omdömen om guld, silver och brons.
- Sista inlämningsdag till Värmlandsfoto 2019 blir 31 januari 2019. Årsmöte och resultatredovisning blir den 13 april 2019.
- Vi återgår till tidigare märkning av bilderna med sifferkod + bildtitel ( ex 041911 Semester)
- Utställningen blir på Naturrum på Mariebergskogen från 13 april 2019 och en månad framåt. Ev kan även årsmötet bli där.
- Deltagaravgift blir 50 kronor / fotograf oavsett hur många klasser han/hon deltar i.
- Tema för klass 7 blir DIMMA.

Inbjudan
Tävlingsbestämmelser

------------
Vinnande bild i september månadstävling, tema semester: Fotograf: Ingrid Larsson

Vinnande bild i juni månadstävling: Fotograf: Erik Andersson

Blivande racerförare från Örebro. Nikan F90x.

 

Vy från Öjenäs mot Lysviks Camping. Kamera: Canon EOS 7 med objektiv Canon 24-105.

Bild från Pipervika. Kamera: Voigtländer Vito B. Film Ultrafine Xtreme 100. Tid: 1/125. Bländare:8

Bild från Pipervika. Kamera: Voigtländer Vito B. Film Ultrafine Xtreme 100. Tid: 1/125. Bländare:8

 

Foto: Elmo Weitzel


Foto: Ingrid Larsson